Simrad PI Geometri

Simrad PI

Grafisk presentasjon

Dette eksemplet viser en grafisk presentasjon av informasjon fra en PI Avstand og en PI Geometri sensor

Den øverste linjen viser avstanden mellom tråldørene. Den er i øyeblikket 69,5 meter, og avstanden øker med 2 meter pr. minutt. PI Geometri sensoren måler at avstandene fra midten av trålåpningen til de to tråldørene for øyeblikket er identiske og 147,0 meter. Avstanden endres med 0,5 meter pr. minutt. Den grafiske presentasjonen gir deg de historiske verdiene fra de siste 17,5 minuttene.

Simrad

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback