Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Simrad

Lagre og hente frem sonarbilder

Alle Simrad sonarer inkluderer en funksjon for å lagre og hente frem sonarbilder.

Du kan velge å lagre enten enkle bilder eller hele sekvenser under en søke- eller målfølgingsprosess.

Senere kan du enkelt spille bildene tilbake på sonarskjermen hvis du ønsker å studere dem i mer detalj.

Du kan også kopiere bildene til en ekstern hard disk eller til en USB minnebrikke.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback