Post-prosessering av vitenskapelige data

EchoView

Echoview er en applikasjon for prosessering av hydroakustiske data. Den er laget for forskere som ønsker å overvåke og forstå akvatiske miljøer.

Bruksområder

Echoview blir normalt valgt for alle bruksområdene den dekker:

 • Biomasse
 • Stimer
 • Enkelt-fisk
 • Bunntyper
 • med mer...

Fordeler

Echoview gir deg effektivitet, nøyaktighet og objektivitet i en kraftig pakke som er enkel å bruke.

EchoView

Egenskaper

Echoview gir deg en modulbasert verktøykasse med en rekke kraftige og fleksible applikasjoner og algoritmer for:

 • Innhenting og visning av data
 • Kalibrering av data
 • Fjerning av bakgrunnsstøy
 • Detektering og filtrering av “echo traces”
 • Klassifisering av “echo traces”
 • Karakterisering og eksportering av data
 • Automatisering av dataprosesser

For mer informasjon om Echoview, ta kontakt med produsenten.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback