Simrad EK60 Vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Bruk av flere frekvenser

Disse fem skjermdumpene viser hvordan den samme stimen med makrell detekteres og vises fram på et Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd med fem operative frekvenser i samtidig bruk.

18 kHz

SIMRAD

38 kHz

SIMRAD

70 kHz

SIMRAD

120 kHz

SIMRAD

200 kHz

SIMRAD

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback