Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Hvorfor du bør bruke denne sensoren

Kjennskap til tråldørenes dybde er viktig for å oppnå effektiv fangst.

  • På en bunntrål og semipelagisk trål er det viktig å vite hvis og når tråldørene treffer bunnen.
  • På en pelagisk trål vil du vite hvor dypt tråldørene går slik at du kan holde trålen på samme dybde som fiskestimen.
  • På en pelagisk trål er det viktig å holde tråldørene på samme dybde slik at du oppnår god geometri og unngår en skjev trålåpning.
  • På en pelagisk trål kan tråldørene gå opp til havoverflaten uten at du ser det, for eksempel hvis du jobber om natten og foretar en tørn. Overvåking av tråldørenes dybde vil informere deg straks dette skjer.
  • På alle slags tråler vil tråldørenes balanse bli påvirket av vannstrømmer. Med variabel balanse vil en av tråldørene lett endre dybde. Overvåking av tråldørenes dybde vil informere deg straks dette skjer.

PI Avstand/Dybde sensoren plasseres på babord tråldør, og den brukes ofte med en PI Remote/Dybde sensor på styrbord dør. Denne konfigureringen vil gi deg nøyaktig overvåking av begge tråldørenes dybde.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback