Produktgruppe

Produkter

¹ Dette produktet er kun beskrevet på våre engelske websider.

 

Simrad ES70 (Ekkolodd for fiskeleting)

Simrad ES System

Enkel i bruk

Produktutviklingen har ikke bare resultert i et effektivt ekkolodd med høy ytelse, kanskje det beste på markedet. ES70-systemet er også utrolig enkelt å bruke.

Tittellinjen

Tittellinjen strekker seg på tvers av skjermpresentasjonen, helt øverst.

Den gir deg rask og enkel adgang til hyppige funksjoner, slike som informasjonspaneler, opptak og navigasjonsinformasjon.

SIMRAD ES70

(A) = Identifisering av produktet

(B) = Knapp for å skjule og hente frem menyen

(C) = Knapper for skjermdump (Screen Capture) og opptak av rådata (Record)

(D) = Ikoner for å åpne informasjonspaneler

(E) = Navigasjonsinformasjon (posisjon, hastighet, kurs og dybde)

(F) = Funksjonsknapper (Meldinger, Hjelp og operativsystemfunksjoner)

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback