Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Avstandsmålinger

Avstanden mellom tråldører er viktig informasjon for enhver trålskipper. Dedikerte sensorer er utviklet for å måle denne avstanden, og disse kan brukes både på enkle og doble tråler.

PI Avstand

PI Avstand sensoren er utviklet kun for å måle avstand. Den må alltid jobbe i par med enten PI Remote eller PI Remote/Dybde, og sammen bruker disse sensorene en tverrgående kommunikasjonslink for å måle avstanden.


PI Dobbel Avstand

PI Dobbel Avstand sensoren er utviklet kun for å måle avstand i en dobbel trål. Den må alltid jobbe sammen med to PI Remote eller PI Remote/Depth sensorer, og bruker da to tverrgående kommunikasjonslinker for å måle avstandene.


PI Avstand/Dybde

PI Avstand/Dybde er en "dobbel" sensor. Den foretar to målinger, både avstanden mellom to tråldører og dybden som tråldøren befinner seg på. Denne sensoren må alltid jobbe i par med enten PI Remote eller PI Remote/Dybde. Sensoren er i all hovedsak beregnet til pelagisk- og bunntrål, men gir også verdifulle målinger på en snurrevad.


PI Remote/Dybde

The PI Remote/Dybde er en "dobbel" sensor. Den foretar to målinger, både avstanden mellom to tråldører (hvor den jobber som "slave") og dybden som tråldøren befinner seg på. Denne sensoren må alltid jobbe i par med enten PI Avstand eller PI Avstand/Dybde. Sensoren er i all hovedsak beregnet til pelagisk- og bunntrål, men gir også verdifulle målinger på en snurrevad.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback