Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Simrad PI Notsonde

Simrad PI

Dobbel trådløs sensor for dybde- og høydemålinger

Fra sin monterne posisjon på redskapen vil Simrad PI Notsonde målde både dybden ned fra havoverflaten og høyden over bunnen.

Simrad PI SeineSounder

Simrad PI Notsonde er en "dobbel" sensor, og den utfører følgende oppgaver:

  • Den måler den aktuelle dybden under vannoverflaten, og sender informasjonen tilbake til PI operatørenheten på broa.
  • Den måler den aktuelle høyden over bunnen, og sender informasjonen tilbake til PI operatørenheten på broa.

Sensoren kan monteres enten horisontalt på en trål, eller vertikalt på en snurpenot. En dedikert "sensor nøkkel" benyttes for å konfigurere sensoren for disse to monteringsmetodene.

Simrad PI Notsonde er utviklet i samarbeide med det danske snurrevad/kystnotfartøyet Trinto og Havforskningsinstituttet i Bergen.


English |  Español |  Français |  Norsk |  русский | 

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback