Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Systemdiagram

Simrad SH90 sonarsystem består av en prosessorenhet (datamaskin), en sender- og mottakerenhet, en strømforsyning, og til slutt et bunnutstyr med motorkontrollenhet og svinger.

En fargeskjerm må også brukes, men dette er normalt ikke en del av sonarleveransen.

Kabelen mellom broa og Sender- og Mottakerenheten i sonarrommet må være en høykvalitets Ethernet-kabel. Den kan kjøpes lokalt, eller bestilles fra Simrad.

Simrad SH90

  1. Prosessorenhet
  2. Fargeskjerm
  3. Operatørpanel
  4. Strømforsyning for Operatørpanel
  5. Sender- og Mottakerenhet
  6. Strømforsyning
  7. Motorkontrollenhet
  8. Bunnutstyr
  9. Svinger
 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback