Simrad PI Fangst

Simrad PI Catch sensor for bottom trawl and pelagic trawl

Når er trålen full?

Dette er ditt "øye" på trålposen. Med PI Fangst sensorer i bruk kan du enkelt overvåke hvor raskt trålposen fylles, og hvor mye fisk det er i den. Du kan spare tid og drivstoff ved å hale inn trålen til riktig tid. Sensoren er solid med prosvinnende design, og følsomheten kan justeres for forskjellige trålstørrelser.

Mange fiskere mener at PI Fangst er den viktigste sensoren de har på trålen. De bruker gjerne flere sensorer, og fra broa følger de da med på hvordan trålposen fylles.

Simrad PI Catch sensor for bottom trawl and pelagic trawl

Denne sensoren følger med på hvordan maskene i trålen utvider seg når trålposen fylles. Straks det er så mye fisk i trålposen at maskene utvider seg vil gummistrikkene på PI Fangst detektere dette og initiere en melding tilbake til operatørenheten. Sensorens følsomhet kan justeres ved å justere lengden på gummistrikkene slik at de rekker over flere masker.

For å overvåke hvordan trålposen fylles anbefaler vi at minimum to PI Fangst sensorer benyttes. Den første plasseres helt i enden av trålposen slik at du ser at det i det hele tatt kommer fisk inn i den. Den andre plasserer du nærmere trålåpningen. Når trålposen er så full at sensoren nærmest trålåpningen slår ut kan du hale inn trålen.

Bruk PI Fangst sensoren for å sjekke at du får fisk inn i trålen, og for å effektivisere tråletiden. Det gir en innsparing i tid og drivstoff. Bruk den også for å justere hvor mye fangst du drar inn, slik at mengden kan tilpasses din produksjonskapasitet. Dette er bare noen av de grunnene som gjør at PI Fangst sensoren anses som svært viktig for effektiv tråling.


English |  Español |  Français |  Norsk |  Pусский | 

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback