Produktgruppe

Produkter

Relaterte produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

 

Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

SH System

Operatørpanel

Operatørpanelet er laget for å gi rask adgang til sonarens mest brukte funksjoner. Det inneholder også en rulleball, og de nødvendige knappene for å kontrollere sonarens menysystem.

Simrad

Operatørpanelet gjør at du kan utføre en rekke operasjoner bare ved å trykke på en knapp:

 • Skru SX90 sonaren av og på
 • Senke og heve svingeren
 • Starte og stoppe automatiske søkeprogram
 • Kontrollere rekkekvidde, forsterkning og tilt for horisontale og vertikale presentasjoner
 • Kontrollere målfølging
 • Definere mål- og posisjonsmarkører
 • Legge ut symboler for eget fartøy og redskap
 • Velge din favoritt modus eller brukerinnstilling
 • Ta opp og lagre sonarbilder
 • Forstørre ekkoene
 • Gjemme bort og hente fram menyen
 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback