Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Sensorfamilier

Simrad har to sensorfamilier; PI og PS.

Simrad PS Sensor

Sensorene i disse to familiene er nesten identiske, og de kan brukes sammen og samtidig på enhver PI operatørenhet.

PI sensorene vil imidlertidig gi deg lengere rekkevidde og noe ekstra funksjonalitet. De kan også lades mye raskere ved hjelp av PI Laderen.

PS sensorene blir ikke lenger produsert, men Simrad har full støtte for dem.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback