Kongsberg Maritime kjøper Hydroid LCC

Kongsberg Maritime kjøper Hydroid LCC

12 Desember 2007

Kongsberg Maritime AS, et heleid datterselskap i Kongsberg Gruppen ASA, har gjennom sitt datterselskap Simrad North America Inc. i Washington, USA, inngått en avtale om å kjøpe eiendelene og virksomheten i selskapet Hydroid LLC for ca 80 mill. amerikanske dollar på gjeldfri basis. Kjøpesummen kan øke som en følge av Hydroids resultatutvikling i 2008 og 2009.

REMUS 100

Hydroid's "REMUS 100" selvgående undervannsfarkost


Hydroid produserer og leverer selvgående undervannsfarkoster for både militære og kommersielle markeder verden rundt. Selskapet ble etablert i 2001 for å produsere, supportere og videreutvikle teknologien rundt undervannsfarkosten REMUS, som ble utviklet og lisensiert gjennom en eksklusiv lisens med Woods Hole Oceanographic Institution. Hydroids salg i 2007 er anslått til ca 20 mill. amerikanske dollar, med god lønnsomhet, og det ventes sterk vekst i driftsinntektene i de kommende årene. Hydroids hovedkontor ligger i Pocasset i Massachusetts i USA.

Kjøpet av Hydroid er i tråd med Kongsberg Maritimes strategi om å ekspandere i det raskt voksende markedet for selvgående undervannsfarkoster gjennom en bredere portefølje av produkter, sterkere tilstedeværelse i markedet og fokusert forskning- og utviklingsinnsats. Hydroids REMUS-farkoster vil komplementere Kongsberg Maritimes satsing på undervannsfarkosten HUGIN, som begynte som et fellesprosjekt mellom Forsvarets Forskningsinstitutt, StatoilHydro og Kongsberg Maritime i 1995.

Kjøpet avhenger av myndighetsgodkjenninger og det forventes at det kan sluttføres i løpet av 1. kvartal i 2008.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home